Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mình cần tìm dò dữ liệu vào ô Tín chỉ, mong mọi người giúp đỡ.

Forums Thủ thuật Word, Excel Mình cần tìm dò dữ liệu vào ô Tín chỉ, mong mọi người giúp đỡ. Reply To: Mình cần tìm dò dữ liệu vào ô Tín chỉ, mong mọi người giúp đỡ.

=index($c$14:$e$17,match(c3,$a$14:$a$17,0),match(f3,$c$13:$e$13,0))