Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mình cần tìm dò dữ liệu vào ô Tín chỉ, mong mọi người giúp đỡ.

Forums Thủ thuật Word, Excel Mình cần tìm dò dữ liệu vào ô Tín chỉ, mong mọi người giúp đỡ. Reply To: Mình cần tìm dò dữ liệu vào ô Tín chỉ, mong mọi người giúp đỡ.

vlookup(C3, A12:E17,macht(f3,a14:e14)+2,0)