Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mọi người cho em hỏi, file excel của e cứ mở ra là nó hiện cái khung đăng nhập tài khoản này, Tắt ko

Forums Thủ thuật Word, Excel Mọi người cho em hỏi, file excel của e cứ mở ra là nó hiện cái khung đăng nhập tài khoản này, Tắt ko Reply To: Mọi người cho em hỏi, file excel của e cứ mở ra là nó hiện cái khung đăng nhập tài khoản này, Tắt ko

Này là do file đó có lưu trên sharepoint nhưng bị mất quyền xem sửa rồi, nếu dùng chung yêu cầu cấp lại quyền thôi.