Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mình copy file word từ máy dùng excel 2007, sang máy tính khác dùng excel 2010. Khi mở lên thì bị lỗ

Forums Thủ thuật Word, Excel Mình copy file word từ máy dùng excel 2007, sang máy tính khác dùng excel 2010. Khi mở lên thì bị lỗ Reply To: Mình copy file word từ máy dùng excel 2007, sang máy tính khác dùng excel 2010. Khi mở lên thì bị lỗ

Lỗi font do hệ thống chứ k liên quan 2007 hay 2010. Tốt nhất đưa về unicode.