Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mn giúp em với ạ, em muốn phần discount nó tính số tiền của tổng tiền của 2 con bò với heo ấy ạ( đạ

Forums Thủ thuật Word, Excel Mn giúp em với ạ, em muốn phần discount nó tính số tiền của tổng tiền của 2 con bò với heo ấy ạ( đạ Reply To: Mn giúp em với ạ, em muốn phần discount nó tính số tiền của tổng tiền của 2 con bò với heo ấy ạ( đạ

=(n26+n28)*aa28/100