Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: mọi người cho em hỏi laptop Lenovo không dùng được nút F4 trong Excel là bị lỗi gì vậy ạ?

Forums Thủ thuật Word, Excel mọi người cho em hỏi laptop Lenovo không dùng được nút F4 trong Excel là bị lỗi gì vậy ạ? Reply To: mọi người cho em hỏi laptop Lenovo không dùng được nút F4 trong Excel là bị lỗi gì vậy ạ?

Bác dùng phím Fn. Phím có tác dụng thực thi chắc năng phụ của các phím chức năng F1 – F12