Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Cho mình hỏi muốn lọc ra danh sách nhân viên ở phòng tổ chức(PTC) mình phải dùng hàm gì ạ, mình cảm

Forums Thủ thuật Word, Excel Cho mình hỏi muốn lọc ra danh sách nhân viên ở phòng tổ chức(PTC) mình phải dùng hàm gì ạ, mình cảm Reply To: Cho mình hỏi muốn lọc ra danh sách nhân viên ở phòng tổ chức(PTC) mình phải dùng hàm gì ạ, mình cảm

Cách 1: Thêm cột phụ đếm số lượng mã phòng ở bảng dữ liệu rồi dùng Vlookup hoặc Index + Match để tìm kiếm dữ liệu
Cách 2: Office 365 thì bác dùng Filter với điều kiện mã phòng ban
Cách 3: Nếu không dùng Office 365 thì dùng DNS Addin và dùng hàm DNSFilter tương tự hàm Filter ở cách 2
Cách 4: Dùng DNS Addin với hàm DNSVlookup để trả về toàn bộ giá trị tìm kiếm
Link tải DNS Addin trong mô tả của video, addin miễn phí