Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: mình thiết lập kẻ bảng trong excel mk chọn nét mảnh nhất rồi mà khi in ra bị dày giờ có cách nào khi

Forums Thủ thuật Word, Excel mình thiết lập kẻ bảng trong excel mk chọn nét mảnh nhất rồi mà khi in ra bị dày giờ có cách nào khi Reply To: mình thiết lập kẻ bảng trong excel mk chọn nét mảnh nhất rồi mà khi in ra bị dày giờ có cách nào khi

Thay vì chọn nét màu đen, bạn chọn màu xám sẽ thấy nét mảnh hơn nha! Bạn tham khảo thêm nha! https://youtu.be/TpPldFLcKQs