Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Cả nhà ơi, mình có 1 file excel muốn tắt Print titles trang cuối thì phải làm như thế nào ạ……

Forums Thủ thuật Word, Excel Cả nhà ơi, mình có 1 file excel muốn tắt Print titles trang cuối thì phải làm như thế nào ạ…… Reply To: Cả nhà ơi, mình có 1 file excel muốn tắt Print titles trang cuối thì phải làm như thế nào ạ……

Thông thường HSTT mà phần đuôi bác chỉ để phần giá trị này sẽ phải đóng dấu giáp lai và khi ký sẽ gây khó chịu cho người ký.
Phương án làm khiến cho HSTT đẹp thì bác nên kéo giãn cột tên công việc, căn cho các cột khối lượng bằng nhau, các cột thành tiền bằng nhau, đặt trang giấy dạng width = 1 page. Khi đó trang cuối sẽ thu lại và có thể có cả phần ký, rất phù hợp với việc in với phôi có sẵn.
Trường hợp không muốn thay đổi những trang trước chót in rồi thì tắt cái tiêu đề lặp lại và kéo dãn các dòng phía trước để phần nội dung này để đúng số trang cho trang này.