Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mọi người ơi, cứu cứu!!!

Forums Thủ thuật Word, Excel Mọi người ơi, cứu cứu!!! Reply To: Mọi người ơi, cứu cứu!!!

Không biết em hiểu đúng ý của bác là đếm số ô mà khi E1 trừ đi nó được giá trị nhỏ hơn 50 không ah, nếu đúng bác thử công thức sau nha
=SUM(IF(E1*ISNUMBER(A1:A14)*1-(A1:A14)<50;1;0))