Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: mình làm bt thì có xuất hiện những cái mục đầu dòng có đánh số nhưng nó không thể xóa, bôi đen, ( mì

Forums Thủ thuật Word, Excel mình làm bt thì có xuất hiện những cái mục đầu dòng có đánh số nhưng nó không thể xóa, bôi đen, ( mì Reply To: mình làm bt thì có xuất hiện những cái mục đầu dòng có đánh số nhưng nó không thể xóa, bôi đen, ( mì

Thêm nữa, chỗ mình khoanh đỏ có nhiều cái dư về heading, nế về sau có đánh lục lục sẽ hiện thị lỗi bạn nhé