Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Help me

Forums Thủ thuật Word, Excel Help me Reply To: Help me

ý bạn có phải là tách ra mỗi mã phân bổ là 1 sheet , nếu vậy thì cách này là dùng pivottable, còn cách nữa là VBA, nhưng dữ liệu ít thì xài pivot cho đơn giản