Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Help me

Forums Thủ thuật Word, Excel Help me Reply To: Help me

Sumif, sumifs, pivot table, hoặc b dùng filter thử ( hàm filter này mình chưa dùng, thấy mn hay dùng)