Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mn giúp e với ạ E đang dùng excel 2016 do e có tải 1 file 2003 về giờ nó báo như này ạ.ls để khắc ph

Forums Thủ thuật Word, Excel Mn giúp e với ạ E đang dùng excel 2016 do e có tải 1 file 2003 về giờ nó báo như này ạ.ls để khắc ph Reply To: Mn giúp e với ạ E đang dùng excel 2016 do e có tải 1 file 2003 về giờ nó báo như này ạ.ls để khắc ph

trong file của bạn có dính virus macro. Dự đoán nhé bạn dính virus negs.xls hoặc virus khác tương đương. Cách làm giờ là làm theo bài này rồi xoá nó đi và đừng động vào cái file 2003 đó nữa nhé.

https://www.facebook.com/TRADAEXCEL/posts/pfbid037jhwJAiPybez2mttyXuuqxcqbsSsko7ytqYV19Cv8mNN6Q66s2JQM159SJDR2bUNl