Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mn giúp e với ạ E đang dùng excel 2016 do e có tải 1 file 2003 về giờ nó báo như này ạ.ls để khắc ph

Forums Thủ thuật Word, Excel Mn giúp e với ạ E đang dùng excel 2016 do e có tải 1 file 2003 về giờ nó báo như này ạ.ls để khắc ph Reply To: Mn giúp e với ạ E đang dùng excel 2016 do e có tải 1 file 2003 về giờ nó báo như này ạ.ls để khắc ph

Bạn vào File, chọn Option, làm theo ảnh rồi chọn 2 chỗ mình khoanh đỏ, ok

Tắt hết file excel đag mở, xog bạn test lại nhé