Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mọi người cho em hỏi nếu em làm mục lục động bị lệch như này thì có cách nào để chỉnh lại được ạ? Em

Forums Thủ thuật Word, Excel Mọi người cho em hỏi nếu em làm mục lục động bị lệch như này thì có cách nào để chỉnh lại được ạ? Em Reply To: Mọi người cho em hỏi nếu em làm mục lục động bị lệch như này thì có cách nào để chỉnh lại được ạ? Em

bạn trỏ chuột vào hàng bị lệch, sau đó kéo dấu tab màu đen ở trên ruler ra ngoài cùng cho bằng hàng dưới là được