Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: MAIL MERGE

Forums Thủ thuật Word, Excel MAIL MERGE Reply To: MAIL MERGE

lúc trước mình có làm cái này; và cách sử dụng là từng cột sẽ là 1 email và khi khai báo email lần 1 cột A, lần 2 cột B… Hoặc, bạn muốn xuất PDF thì dùng plug in của adobe với từ khoá: mail to: email@… nó sẽ hiểu và tự động gửi email