Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: màn hình máyy tính của e bị thu nhỏ , 2 bên viền mà u đen , làm thế nào để phóng to nó như lúc ban đ

Forums Thủ thuật Word, Excel màn hình máyy tính của e bị thu nhỏ , 2 bên viền mà u đen , làm thế nào để phóng to nó như lúc ban đ Reply To: màn hình máyy tính của e bị thu nhỏ , 2 bên viền mà u đen , làm thế nào để phóng to nó như lúc ban đ

Này là do độ phân giản màn hình bạn ấn chuột phải chọn Screen resolution , sau đó chọn đôn phân giải phug hợp lai là đc. THƯƠNGG là 1024 × 768 , ko thì chọn Recommended