Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Báo lỗi kia là sao,mn thành thạo chỉ giáo giúp,cảm ơn :)

Forums Thủ thuật Word, Excel Báo lỗi kia là sao,mn thành thạo chỉ giáo giúp,cảm ơn :) Reply To: Báo lỗi kia là sao,mn thành thạo chỉ giáo giúp,cảm ơn :)

Thay dấu “,” thành dấu “;”. Bỏ khoảng trống đằng sau yyyy chỗ …yyyy_”). Excel sẽ hiểu là nhập sai định dạng