Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mn cho em hỏi không hiểu sao tupe nó chuyển hết sang ZFDV nữa ạ? Làm sao để chuyển về bình thường ạ?

Forums Thủ thuật Word, Excel Mn cho em hỏi không hiểu sao tupe nó chuyển hết sang ZFDV nữa ạ? Làm sao để chuyển về bình thường ạ? Reply To: Mn cho em hỏi không hiểu sao tupe nó chuyển hết sang ZFDV nữa ạ? Làm sao để chuyển về bình thường ạ?

Bạn click phải vào file tùy ý, chọn properties, chọn change icon …nhé