Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Anh chị đi trước cho e hỏi làm báo cáo về game trên powerpoint đồ án tốt nghiệp là làm như nào vậy

Forums Thủ thuật Word, Excel Anh chị đi trước cho e hỏi làm báo cáo về game trên powerpoint đồ án tốt nghiệp là làm như nào vậy Reply To: Anh chị đi trước cho e hỏi làm báo cáo về game trên powerpoint đồ án tốt nghiệp là làm như nào vậy

show những nd chính, nd tâm đắc nhất, show game play, cách làm, thuật toán. các phần mềm hỗ trợ làm game v.v…