Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: các bác cho em hỏi h muốn tính ra ngày công theo chấm check in check out thì làm như nào vậy ạ. cảm

Forums Thủ thuật Word, Excel các bác cho em hỏi h muốn tính ra ngày công theo chấm check in check out thì làm như nào vậy ạ. cảm Reply To: các bác cho em hỏi h muốn tính ra ngày công theo chấm check in check out thì làm như nào vậy ạ. cảm

Bạn thêm 1 cột kế bên cột check out. Lấy giá trị check out trừ đi check in, nếu lớn hơn không thì cho vào đó chữ x. Chỗ này dùng hàm if.
Tiếp theo, tại ô kết quả chấm công, bạn dùng hàm countit để đếm xem trong tháng, người lao động có bao nhiêu dấu X, tức là có bấy nhiêu ngày công.