Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: cho em hỏi các cao nhân là mình làm sao chuyển từ ảnh đầu tiền sáng ảnh thứ 2 không ạ. Em cảm ơn nhi

Forums Thủ thuật Word, Excel cho em hỏi các cao nhân là mình làm sao chuyển từ ảnh đầu tiền sáng ảnh thứ 2 không ạ. Em cảm ơn nhi Reply To: cho em hỏi các cao nhân là mình làm sao chuyển từ ảnh đầu tiền sáng ảnh thứ 2 không ạ. Em cảm ơn nhi

Copy rồi chuột phải chọn hình paste có ô màu đỏ