Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: anh chị cho em hỏi làm sao để chỉnh văn bản bình thường lại ạ?

Forums Thủ thuật Word, Excel anh chị cho em hỏi làm sao để chỉnh văn bản bình thường lại ạ? Reply To: anh chị cho em hỏi làm sao để chỉnh văn bản bình thường lại ạ?

Mình nghĩ bạn đã:
1. Chỉnh thước lề sai (chỉnh sát trong)
2. Chế độ >2 columns cột
3. Có thể dính vào bảng table mờ nào đấy,…
Nên chụp full cho dễ chỉ