Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mn cho em hỏi sao để bỏ chỗ trống Markup Area kia đi với ạ. Em cần kín khổ A4

Forums Thủ thuật Word, Excel Mn cho em hỏi sao để bỏ chỗ trống Markup Area kia đi với ạ. Em cần kín khổ A4 Reply To: Mn cho em hỏi sao để bỏ chỗ trống Markup Area kia đi với ạ. Em cần kín khổ A4

Vào Review-bấm mũi tên dưới nút delete, chọn delete all comment. Các comment sẽ bị xóa hết và khu vực Markup Area kia sẽ biến mất.
Cân nhắc trước khi làm, vì có thể có comment bạn cần phải giữ lại.