Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Các anh,chị cho em hỏi chút ạ:

Forums Thủ thuật Word, Excel Các anh,chị cho em hỏi chút ạ: Reply To: Các anh,chị cho em hỏi chút ạ:

Bản chất là 2 file đều có Defined Name giống nhau. Khi bác di chuyển sheet N01 từ File A sang file B thì toàn bộ Defined Name của file A cũng dịch chuyển theo. Mà trong File B đã có các Defined Name cùng tên nên nó không thể tiếp nhận dc và yêu cầu bác đổi tên.
Vấn đề này có thể giải quyết như sau:
– Kiểm tra Name rác trong cả file A và B rồi xóa đi
– Kiểm tra Name trùng nhau xem có thực sự cần thiết không, nếu không cần thiết có thể xóa bỏ
– Trường hợp cần thiết thì đổi tên ở file A (file nguồn) rồi move and copy bình thường.