Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mọi người ơi ai gặp lỗi này bao giờ chưa ạ.

Forums Thủ thuật Word, Excel Mọi người ơi ai gặp lỗi này bao giờ chưa ạ. Reply To: Mọi người ơi ai gặp lỗi này bao giờ chưa ạ.

Bạn vào File/ chọn Option, vào mục như ảnh, bỏ chọn cái mình khoanh đỏ nhé