Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mng cho e hỏi 1 chút, em bị lỗi hàm Sub – sum trả về bằng 0 ( mặc dù ở trên kia ra kết quả ). Em có

Forums Thủ thuật Word, Excel Mng cho e hỏi 1 chút, em bị lỗi hàm Sub – sum trả về bằng 0 ( mặc dù ở trên kia ra kết quả ). Em có Reply To: Mng cho e hỏi 1 chút, em bị lỗi hàm Sub – sum trả về bằng 0 ( mặc dù ở trên kia ra kết quả ). Em có

Chụp hình rõ chút bạn ơi, vì không phải ai cũng xem hình trên máy tính, xem trên điện thoại mờ lắm nên khó giúp bạn được.
Nhưng, nếu SUM mà ra 0 thì xem lại các số hạng có đang là dạng Number không, vì SUM chỉ làm việc với Number, các dạng ký tự hay chuỗi thì =0 hết.