Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mn giúp em câu 13 với ạ

Forums Thủ thuật Word, Excel Mn giúp em câu 13 với ạ Reply To: Mn giúp em câu 13 với ạ

câu 13: if(and(điều kiện 1; điều kiện 2); nếu 2 dk đúng; nếu 2 dk sai)