Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mọi người ơi cho mình hỏi bây giờ mình có 1 bản Word như vậy, có cách nào nhanh lưu thành nhiều bản

Forums Thủ thuật Word, Excel Mọi người ơi cho mình hỏi bây giờ mình có 1 bản Word như vậy, có cách nào nhanh lưu thành nhiều bản Reply To: Mọi người ơi cho mình hỏi bây giờ mình có 1 bản Word như vậy, có cách nào nhanh lưu thành nhiều bản

có lẽ là mailmerge sẽ tối ưu hơn