Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Các bác cho mình hỏi, mỗi ngày mình nhận được 1 file báo cáo. Có cách nào nhanh để ktra các ngày trư

Forums Thủ thuật Word, Excel Các bác cho mình hỏi, mỗi ngày mình nhận được 1 file báo cáo. Có cách nào nhanh để ktra các ngày trư Reply To: Các bác cho mình hỏi, mỗi ngày mình nhận được 1 file báo cáo. Có cách nào nhanh để ktra các ngày trư

File báo cáo đa phần chỉ là số tổng, nên chỉ có thể dò chênh lệch của số tổng có đúng hay không thôi, ví dụ tổng sản lượng từ đầu tháng tới giờ là 100, ngày mai báo sản lượng thêm là 8 tức số tổng là 108 nhưng số tổng của báo cáo lại là 107, tức có sai số của các ngày trước đó, thông thường thì nên lưu lại các bản báo cáo mỗi ngày để đọ số kiểm tra. Còn cách kiểm tra thì tùy vào kiểu báo cáo như nào. Chung chung thì là vậy