Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Nhờ mấy anh chị giúp đỡ. Tình hình là e copy ảnh của bài word khác pass lên bài word này, bị lỗi mất

Forums Thủ thuật Word, Excel Nhờ mấy anh chị giúp đỡ. Tình hình là e copy ảnh của bài word khác pass lên bài word này, bị lỗi mất Reply To: Nhờ mấy anh chị giúp đỡ. Tình hình là e copy ảnh của bài word khác pass lên bài word này, bị lỗi mất

Hi bạn, trườg hợp này fải định dạng ảnh trước. Bạn copy ảnh từ bài khác rồi dán vào trang word TRẮNG, sau đó định dạg như ảnh (In Front of Text)

Sau đó mới copy vào table của bạn nhé