Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Xin các anh chị giúp đỡ!

Forums Thủ thuật Word, Excel Xin các anh chị giúp đỡ! Reply To: Xin các anh chị giúp đỡ!

B kéo thế thì hư hết tỷ lệ. Phải kéo ở góc chứ. Nó sẽ dài hơn khổ giấy A4. Phải chỉnh theo khổ A0 rồi in phi tỷ lệ