Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Xin các anh chị giúp đỡ!

Forums Thủ thuật Word, Excel Xin các anh chị giúp đỡ! Reply To: Xin các anh chị giúp đỡ!

Bạn thử copy hình đó. Paste ra trang dưới. Hình ở trang trên thì cứ snip/crop nó là đc. Cũng giống 2 hình tự tràn