Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Anh chị ơi xem giúp em với ạ

Forums Thủ thuật Word, Excel Anh chị ơi xem giúp em với ạ Reply To: Anh chị ơi xem giúp em với ạ

Định dạng của máy là m/d/yyyy mà trong đk của hàm lại d/m/yyyy. Điểm cần lưu ý để tránh sai định dạng giữa các máy thì nên để ngày tháng cố định thông qua hàm DATE