Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Anh chị ơi xem giúp em với ạ

Forums Thủ thuật Word, Excel Anh chị ơi xem giúp em với ạ Reply To: Anh chị ơi xem giúp em với ạ

sử dụng hàm date(1981,1,1) thay vì “1/1/1981”