Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Xin được mọi người chỉ giáo chút kinh nghiệm

Forums Thủ thuật Word, Excel Xin được mọi người chỉ giáo chút kinh nghiệm Reply To: Xin được mọi người chỉ giáo chút kinh nghiệm

luân chuyển vị trí như vậy thì công thức tính lương giữ nguyên hay khác đi. Mỗi lần luân chuyển là sau khi trả lương hay là làm nhiu trả lương nhiu ?