Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Xin được mọi người chỉ giáo chút kinh nghiệm

Forums Thủ thuật Word, Excel Xin được mọi người chỉ giáo chút kinh nghiệm Reply To: Xin được mọi người chỉ giáo chút kinh nghiệm

này không biết file bác như nào, cách tổ chức quản lí dữ liệu ra sao nên khó nói lắm, như e là vùng màu vàng sẽ cập nhật dữ liệu từ cột ABC, còn nếu office 365 thì chỉ cột AB thôi