Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: E có 1 file excel mà nó chỉ khống chế làm và in 1 trang. E muốn làm nhiều trang giờ phải làm sao vậy

Forums Thủ thuật Word, Excel E có 1 file excel mà nó chỉ khống chế làm và in 1 trang. E muốn làm nhiều trang giờ phải làm sao vậy Reply To: E có 1 file excel mà nó chỉ khống chế làm và in 1 trang. E muốn làm nhiều trang giờ phải làm sao vậy

Ý là sao bạn, mình chưa hiểu. Sao khống chế 1 trang được hay tar