Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mọi người cho em hỏi nhiều lần em gõ chữ đúng nhưng word lại tự động fix lại chữ, xóa dấu. Vd như em

Forums Thủ thuật Word, Excel Mọi người cho em hỏi nhiều lần em gõ chữ đúng nhưng word lại tự động fix lại chữ, xóa dấu. Vd như em Reply To: Mọi người cho em hỏi nhiều lần em gõ chữ đúng nhưng word lại tự động fix lại chữ, xóa dấu. Vd như em

Nếu bạn xài unikey thì bạn chọn mấy cái mình khoanh đỏ, còn lại k chọn bạn nhé