Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Chào các anh chị, cho em xin trợ giúp!

Forums Thủ thuật Word, Excel Chào các anh chị, cho em xin trợ giúp! Reply To: Chào các anh chị, cho em xin trợ giúp!

Dùng hàm if là được bạn nhé, nếu nhiều khoảng giá trị thì dùng vlookup sẽ nhanh hơn, chỗ nào k rõ thì bạn ib mình nhé