Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mọi người ơi em là sv NEU đang nghỉ hè và đang muốn học/thi chứng chỉ tin học để đổi điểm. Em thấy c

Forums Thủ thuật Word, Excel Mọi người ơi em là sv NEU đang nghỉ hè và đang muốn học/thi chứng chỉ tin học để đổi điểm. Em thấy c Reply To: Mọi người ơi em là sv NEU đang nghỉ hè và đang muốn học/thi chứng chỉ tin học để đổi điểm. Em thấy c

Sao em phải phân vân? Em nhìn vào mục đích học của mình là quyết được ngay. Cái em cần là đổi điểm, vậy cùng công học thì học cái nào đổi được nhiều điểm hơn thì chọn thôi.